Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez spółkę „Lech Drób” sp. z o.o. została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”).

 

Zakład Drobiarski „Lech Drób” sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie jest solidnym partnerem krajowych oraz zagranicznych hodowców drobiu i odbiorców najwyższej jakości produktów na bazie kury mięsnej, rosołowej oraz kurczaka. Działalność swą prowadzi nieprzerwanie od roku 1995 mając swą siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Spółka wspiera nie tylko wzrost gospodarczy, ale również w znacznym stopniu przyczynia się do budowania silnej struktury międzynarodowej wymiany surowca jakim jest drób.

 

Zakład Drobiarski „Lech Drób” sp. z o.o. uznaje swoje obowiązki jako podmiot odpowiedzialny i zobowiązany do przestrzegania wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego na rynku na którym działa. Spółka ponadto praktykuje zasady etycznego handlu oraz zwraca szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu.

 

W trosce o środowisko, Spółka dąży do minimalizacji negatywnego wpływu i wdraża rozwiązania prośrodowiskowe takie jak korzystanie z własnego ujęcia wody, okresowe badania wody i ścieków czy też segregacja odpadów. Realizowana przez Spółkę polityka zrównoważonego rozwoju, która jest oparta o przyjęte cele, zasady i wartości znajduje pełne odzwierciedlenie w podejściu do strategii podatkowej Spółki.

 

Spółka ma świadomość, że rzetelne realizowanie obowiązków podatkowych jest nie tylko wyrazem wypełnienia obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, ale również przyczynia się do wspierania rozwoju otoczenia biznesowego i społecznego oraz budowania pozytywnych relacji z administracją skarbową.

 

Nieniniejsza strategia podatkowa określa standardy zarządzania podatkami w odniesieniu do spraw podatkowych spółki Zakład Drobiarski „Lech Drób” sp. z o.o.

Dział zakupu surowca

Wysoka klasa produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB zależy nie tylko od naszych specjalistycznych linii technologicznych czy innowacyjnego procesu produkcji, ale przede wszystkim od jakości surowca.

Dział handlu

Dział handlu firmy LECH-DRÓB zajmuje się bezpośrednią obsługą odbiorców produktów rynków lokalnych i zagranicznych oferując im przede wszystkim drobiowe tuszki oraz poszczególne elementy pochodzące z rozbioru kury rosołowej, kury mięsnej oraz kurczaka.

Dział transportu i logistyki

Rozbudowany, zróżnicowany i specjalistyczny tabor samochodowy z pojazdami o ładowności od 2t do 24t – pozwala precyzyjnie dopasować transport do każdej wielkości zamówienia. Dużym logistycznym udogodnieniem jest bliskość nowoczesnego portu w Gdańsku, za pośrednictwem którego LECH-DRÓB realizuje zamówienia eksportowe głównie dla odbiorców spoza Unii Europejskiej.

Oferujemy zarówno całe tuszki, jak i poszczególne elementy

Zakład Drobiarski LECH-DRÓB oferuje całe tuszki oraz poszczególne elementy z rozbioru kury rosołowej, mięsnej i kurczaka – świeże, jak i mrożone (nowoczesna mroźnia szokowa). Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie, sprawna kadra specjalistów i solidni dostawcy surowca są gwarancją najwyższej jakości produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB.

Siedziba

ul. Tartaczna 20B, 14-230 Zalewo
Doradca klienta tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl
NIP: 744-160-85-56
KRS: 0000053920

Niniejsza strona ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zamieszczone na stronie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji.

© 2022 LECH-DRÓB. Wszelkie prawa zastrzeżone
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję

tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl