Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ***. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia przez Administratora ofert, informacji, materiałów, newsletterów – tak długo, jak będzie to niezbędne do przedstawienia oferty i prowadzenia ewentualnych negocjacji, zaś w przypadku braku nawiązania współpracy – przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego.  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: dane osobowe (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do świadczenia przez Dachland sp. z o.o. swoich usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Dachland sp. z o.o. usług.

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Service des achats de matières premières

La haute qualité des produits sous la marque LECH-DRÓB dépend non seulement de nos lignes technologiques spécialisées ou d’un processus de production innovant, mais surtout de la qualité de la matière première.

Département commercial

Le département commercial de LECH-DRÓB fournit des services directs aux destinataires de produits, en leur offrant principalement des carcasses de volaille sur les marchés locaux et des destinataires étrangers de produits, tels que des carcasses de volaille et des éléments individuels issus de la découpe de poule à viande, de bouillon de poule et de poulet.

Section de transport et de logistique

Une flotte de véhicules étendue et diversifiée avec des véhicules spécialisés d’une capacité de charge de 2 à 24 tonnes – vous permet d’adapter précisément le transport à n’importe quelle taille de commande. Une grande commodité logistique pour nous est la proximité du port moderne de Gdańsk, par lequel LECH-DRÓB exécute des commandes à l’exportation principalement pour des destinataires hors de l’Union européenne.

Nous proposons à la fois des carcasses entières et des éléments individuels

L’usine de volaille LECH-DRÓB propose des carcasses entières et des éléments individuels issus de la découpe de bouillon, de viande et de poulet – à la fois frais et congelés (un congélateur choc moderne). De nombreuses années d’expérience, des technologies modernes, une équipe de spécialistes efficace et des fournisseurs de matières premières fiables, qui sont tous deux la garantie de la plus haute qualité des produits sous la marque LECH-DRÓB.

Ce site Internet est à titre indicatif seulement, il ne constitue pas une offre au sens de l'art.66 Paragraphe 1 du Code civil.
Le matériel graphique sur le site Web, y compris les visualisations, est à titre indicatif seulement, et les modèles de bâtiments et d'aménagement de terrain qui y sont présentés peuvent être sujets à changement au stade de la mise en œuvre.

© 2022 LECH-DRÓB. Tous droits réservés
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję

tel: +48 89 642 50 00
E-mail: sekretariat@lechdrob.pl